Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

25 octombrie ultima zi de depunere a declaratiei 097

25 octombrie 2012 inclusiv, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să completeze şi să depună la organul fiscal competent formularul 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea sistemului T.V.A. la încasare”.
    Au obligaţia depunerii formularului 097 persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care vor aplica sistemul T.V.A. la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.
    Alte precizări:
    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute: un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă,cu confirmare de primire, iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
    Formularul 097 se poate descărca de pe site-ul www.declaratii-fiscale.ro