DGFP Braila informeaza contribuabilii

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

ANAF: Noutati privind inregistrarea fiscala 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii care nu şi-au îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr.350/23.05.2012 a fost publicat O.P.A.N.A.F.nr.714/2012 care reglementează procedura de înregistrare fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală.

           În acest context, prezentăm în continuare principalele prevederi ale noului act normativ:

Subiectul înregistrării:

Procedura se aplică persoanelor care sunt subiecte ale unor raporturi juridice fiscale, respectiv: persoane fizice, persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală, precum şi sedii secundare care au obligaţia înregistrării ca plătitori de impozit pe venituri din salarii.

Atenţie: Procedura nu se aplică persoanelor fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe venit.

Procedura de înregistrare:

Organul fiscal competent efectuează înregistrarea fiscală din oficiu pe baza constatărilor proprii sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

În cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu are la bază constatări proprii ale organelor de administrare fiscală sau solicitări ale altor autorităţi care administrează creanţe fiscale, organul fiscal competent transmite contribuabililor în cauză notificări privind înregistrarea fiscală din oficiu care se comunică acestora potrivit art.44 din Codul de Procedură Fiscală.

Nu se emit notificări în cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu se face pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală sau hotărârilor judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

Procedura de înregistrare din oficiu se sistează în următoarele situaţii:

-         dacă în termenul prevăzut în notificare contribuabilii depun la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală, iar înregistrarea fiscală se efectuează în baza acestei declaraţii.

-          dacă în termenul prevăzut în notificare contribuabilii prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu au obligaţia de a solicita înregistrare fiscală.

În situaţia în care, după expirarea termenului prevăzut în notificare, contribuabilii:

-         nu se prezintă la organul fiscal competent

-         documentele prezentate nu justifică sistarea procedurii de înregistrare fiscală.

-         înregistrarea fiscală din oficiu are la bază constatări ale organelor de inspecţie fiscală sau hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România, organul fiscal competent procedează la înregistrarea fiscală din oficiu a acestora prin emiterea şi comunicarea „Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu”

Data înregistrării din oficiu este data comunicării „Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu”. În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării „Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu” se întocmeşte certificatul de înregistrare fiscală, care se comunică contribuabilului în cauză, potrivit art.44 din Codul de Procedură Fiscală


Important! Odată cu înregistrarea contribuabilului,se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele legale a „ Declaraţiei de înregistrare fiscală”.