Noutati DGFP Braila februarie 2012

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Certificat pentru spaţiul cu destinaţia de sediu social

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.99/08.02.2012, a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.108/2012 pentru modificarea O.P.A.N.A.F.nr.2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţia de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, ale cărui prevederi le prezentăm în cele ce urmează:

             Procedură

            Înregistrarea la organul fiscal a documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social se va efectua la solicitarea Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin transmiterea în format electronic a „Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social , completată de persoana solicitantă, însoţită de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă). Oficiul Registrului Comerţului va transmite organului fiscal documentele menţionate mai sus, în format pdf., prin poşta electronică, pe adresa de e-mail dedicată.

            Organul fiscal verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare, preia informaţiile în Registrul de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social, înscriind şi numărul de înregistrare atribuit cererii de către O.R.C. şi emite „Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” şi „Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”, în format pdf., înscriind în acestea şi numărul de înregistrare atribuit cererii de către O.R.C.Documentele se transmit prin poşta electronică către O.R.C., de unde a fost primită solicitarea.

             Termen de eliberare

            Pentru cererile însoţite de documentaţia completă, primite de organul fiscal în prima jumătate a programului de lucru, „Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” şi „Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” se transmit O.R.C.în aceeaşi zi.

            Pentru cererile primite în a doua jumătate a programului, cele 2 documente se transmit în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.

            Organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală sau a sectoarelor municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află spaţiul cu destinaţia de sediu social.

            Evidenţă

            Organul fiscal va organiza evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social, care va cuprinde:

-         adresa completă a spaţiului cu destinaţie de sediu social(stradă, număr, bloc, apartament, localitate, judeţ/sector).

-         datele de identificare a titularului dreptului de folosinţă (nume şi prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal şi cod de identificare fiscală).

-         documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (tipul documentului, număr şi dată).

-         perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social (data de început, data de final).

Documentele primite de la O.R.C. şi emise, respectiv: „Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” şi „Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” se arhivează de către organul fiscal în format electronic.