Comunicat ANAF Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Corectarea declaratiei 112

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, prin Ordinul comun al ministrului Finanţelor Publice nr.1.045/31.07.2012, al ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.2.084/06.08.2012, al ministrului Sănătăţii nr.793/08.08.2012, pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, a fost aprobat un nou model al Declaraţiei 112.
    Noul model al formularului 112 se utilizează pentru declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu obligaţiile aferente lunii iulie 2012.
    Potrivit noilor reglementări, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative în următoarele situaţii:
-    în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entităţii asimilate angajatorului – se bifează cu X caseta „Declaraţie rectificativă”
-    în cazul în care declaraţia se rectifică în urma acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile se bifează cu X caseta „Declaraţie rectificativă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile ”
-    când declaraţia se rectifică în urma unei inspecţii fiscale se bifează cu X caseta „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei inspecţii fiscale”
Potrivit art.84 alin.(6) din Codul de Procedură Fiscală, în situaţia în care,  în timpul inspecţiei fiscale contribuabilul depune sau corectează declaraţiile fiscale aferente perioadelor şi impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri care fac obiectul inspecţiei fiscale, acestea nu vor fi luate în considerare de organul fiscal.
Pentru a nu fi afectate drepturile asiguraţilor, potrivit legii, pentru perioadele pentru care organele fiscale au stabilit diferenţe de contribuţii sociale, contribuabilii vor depune formularul 112 având bifată caseta „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei inspecţii fiscale”.
Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale stabilite de inspecţia fiscală reprezentând contribuţii fiscale vor fi preluate în evidenţa pe plătitori în baza deciziilor de impunere întocmite de organele de inspecţie fiscală, iar informaţiile referitoare la asiguraţi vor fi preluate din declaraţiile 112 depuse de contribuabili.