Cum se copleteaza cand se depun ?

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratii fiscale cu explicatii

Mai jos va prezentam cele mai importante formulare de declaratii fiscale cu explicatii, informatii despre termene de depunere, cine trebuie sa le depuna precum si legislatia fiscala care le reglementeaza. Atentie ultimele declaratii fiscale le descarcati din prima pagina a siteului sectiunea din mijloc (aici)

 1. Declaratia 010 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică OMFP 2706/2011). Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Citeste cum se completeaza declaratia 010 si descarca formularul in format PDF
 2. Declaratia 097 - Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal instructiuni de completare si utilizare a declaratiei 097
 3. Declaratia 100 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform Ordinului ANAF 70/24.01.2012, valabil din august 2012. Se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele, taxele si contributiile cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat (descarca toate explicatiile)
 4. Declaratia 101 - Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OP ANAF nr. 70/24.01.2012. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator. Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator. Declaratia se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii (descarca explicatii detaliate)
 5. Declaratia 112 - Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), de catre platitorii de venituri pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), de catre persoanele asimilate angajatorului prevazute la art. 296^3 lit. f), precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor, prevazut la art. 296^3 lit. g).

  Depunerea declaratiei: Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza si se depune de platitorii de impozite si contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile de plata cuprinse in Nomenclatorul "Creante fiscale" - conform Hotărârii Guvernului Romaniei 1397/2010

 6. Declaratia 200 - se utilizeaza la declararea venitului net/câştigului net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare. Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
      1.1. activitati independente;
      1.2. cedarea folosintei bunurilor;
      1.3. activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
      1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
      1.5. operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (descarca explicatii detaliate)


 7. Declaratia 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata conform ordin ANAF 3665/2012. Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.
      Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:
      a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
      b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
      c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice;
      d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;
      e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf. (vezi totul despre decontul de TVA)
 8. Declaratia 301 - Decont special de taxa pe valoarea adaugata, conform OP ANAF nr. 75/21.01.2010 actualizat 09.12.2010
 9. Declaratia 390 - Instructiuni pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" - Ordin ANAF 76/2010.
      1.1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, in conditiile prevazute la art. 156^4 din Codul fiscal, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
      1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru lunile calendaristice in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru:
      a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
      b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 132^1 alin. (5) din Codul fiscal efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
      c) prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat
  nastere in luna calendaristica respectiva;
      d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
      e) achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile
  nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate. (toate explicatiile despre declaratia 390)
 10. Declaratia 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" conform OPANAF 3596/2011 publicat în MO 927/28.12.2011 - utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012. Citeste Instructiuni de completare si depunere a formularului 394
 11.  Declaratia 710 - Declaraţie rectificativă, conform OP ANAF 1932/2011, utilizata începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011 - actualizat în data de 23.03.2012