Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Cum se anuleaza/revoca semnatura electronica

1.Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii online”se solicită de către titularul certificatului calificat, atunci acesta completează formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii online” care se descarcă de la

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf.
Cererea se listează, se semnează de titularul certificatului şi de către contribuabil, se scanează şi se transmite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.
2.Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, formularul 151 se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabil, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.Cererea va fi însoţită de :
- actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie
- documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie.
- împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Depunere declaraţii online.
Atenţie : Prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul de depunere declaraţii fiscale online.
Persoanele interesate pot consulta site-ul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Informaţii depunere declaraţii/Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor