Notati ANAF: Braila 2012

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Cum se impun veniturile din arendare in 2012

ANAF Braila informeaza persoanele interesate ca, începand cu data de 1.ianuarie.2012, contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, au obligatia înregistrarii contractelor de arenda/rapoartelor juridice la organul fiscal în raza caruia au domiciliul în termen de 15 zile de la încheierea acestora. De asemenea, contribuabilii sunt obligati sa precizeze în scris în contractul/raportul juridic modalitatea de impunere a venitului net, cote forfetare sau sistem real.
    Venitul brut realizat din activitatea de arendare se stabileste pe baza raportului juridic/contractului încheiat între parti si reprezinta totalitatea sumelor în bani încasate si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura primite.
În cazul în care arenda se exprima în natura, evaluarea în lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene.

Determinarea impozitului prin metoda cotei forfetare
Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit (arendatorii) la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.
Impozitul calculat si retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut si se declara în formularul 100 „Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat” la randul 11 „Impozit pe venituri din arenda”de catre platitorul de venit care poate fi : persoana fizica neautorizata, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala, persoana juridica. Declararea si plata acestui impozit se face pe baza CNP-ului sau codului fiscal în functie de forma de organizare a arendatorului.

Persoanele fizice care obtin venituri din arenda si pentru care impozitarea se face prin metoda cotei forfetare, nu au obligatia depunerii formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.

Determinarea impozitului prin modalitatea de impunere în sistem real

Contribuabilii care realizeaza venituri din arendare si au optat în contractul încheiat cu arendatorul pentru determinarea venitului net în sistem real, nu datoreaza plati anticipate în cursul anului în contul impozitului pe venit. Acestia  au obligatia depunerii formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania” pana la data de 25.mai a anului urmator anului de realizare a venitului în care vor mentiona veniturile realizate si cheltuielile efectuate conform evidentei în partida simpla pe care au obligatia de a o conduce în baza O.M.F.P. nr.1.040/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Plata impozitului se va efectua în termen de 60 de zile de la confirmarea primirii formularului 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”, formular remis de organul fiscal ulterior prelucrarii declaratiei 200.

Alte precizari
Veniturile din arenda realizate în anul 2011 se vor declara si plati conform legislatiei în vigoare pana la 31.12.2011.Declararea se va face în formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania” cu termen de depunere 25.mai.2012, iar plata impozitului se va efectua pe baza formularului 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”, în termen de 60 de zile de la confirmarea primirii deciziei.
În contractele de arenda aflate în derulare la data de 1.ianuarie.2012, contribuabilii sunt obligati sa-si exercite în scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa (cota forfetara sau sistemul real), prin încheierea unui act aditional înainte de efectuarea primei plati, act aditional care trebuie sa fie înregistrat la organul fiscal în termen de 15 zile de la încheiere.