Comunicat presa DGFP Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declararea câştigurilor din transferul titlurilor de valoare

Obligaţiile declarative ale contribuabililor persoane fizice care au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare în trimestrul III 2012.

Obligaţie
Contribuabilii persoane fizice care au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, au obligaţia să declare câştigurile /pierderile nete realizate şi să plătească impozitul pentru aceste câştiguri trimestrial, ca plată anticipată în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil.

Termen
Contribuabilii persoane fizice care au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare trebuie să completeze şi să depună formularul 225  „ Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”, trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru, pe baza informaţiilor (fişelor de portofoliu), transmise de intermediari, de societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului, sau ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară.

Pentru trimestrul III 2012, formularul 225 se va depune până joi, 25 octombrie 2012, inclusiv, şi va cuprinde câştigurile sau pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012.

Completare şi depunere
Formularul se completează în două exemplare, din care un exemplar se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. Pentru ceilalţi contribuabili, care nu au domiciliul fiscal în România, acest formular se depune la organul fiscal în a cărui rază are domiciliul fiscal împuternicitul.

Cel de-al doilea exemplar se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Atenţie! Indiferent de numărul tranzacţiilor efectuate sau numărul intermediarilor societăţilor de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit prin intermediul cărora au fost realizate aceste câştiguri, contribuabilul va depune o singură declaraţie.
Formularul 225 se poate procura direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F. la adresa anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele cu explicaţii.

Baza legală: O.P.A.N.A.F. nr. 2600/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 225 „ Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.704/2010.