ANAF Braila - februarie 2012

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declararea impozitului reţinut de la nerezidenţi

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii interesaţi că, potrivit art.119 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, pe beneficiari de venit nerezidenţi, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, au obligaţia să depună „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” pentru calcularea şi reţinerea impozitului pe fiecare beneficiar la organul fiscal competent, până la data de 29.februarie.2012 pentru anul fiscal expirat. Modelul şi conţinutul declaraţiei este cel prevăzut la punctul 151 din Anexa nr.1 a H.G.nr.44/2004.

Declaraţia va cuprinde datele de identificare ale plătitorului de venit precum şi datele de identificare ale beneficiarului de venit (denumirea statului de rezidenţă, nume, prenume, date de identificare).

Declaraţia se completează în 2 exemplare: originalul se depune la unitatea fiscală teritorială unde se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit, iar copia se păstrează de către plătitorul la venit.