Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratia 200, 201, 205, 206, 250, 251 din 2011

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 66, 83, 84, 90, 93, art. 94 alin. (7) si art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. 1:
    a) 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13;
    b) 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate", cod 14.13.01.13/7;
    c) 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l;
    d) 206 "Declaratie informativa privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise", cod 14.13.01.13/t.v.1;
    e) 250 "Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a;
    f) 251 "Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a.
    ART. 2
    (1) Formularele prevazute la art. 1 lit. a)-d) se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexele nr. 2 si 3.
    (2) Formularele prevazute la art. 1 lit. c) si d) se depun in format electronic, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 4.
    ART. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 5.
    ART. 4
    Formularele prevazute la art. 1 se utilizeaza pentru definitivarea impozitului anual, aferent veniturilor realizate de persoanele fizice incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 6
    Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a infiintat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.
    ART. 7
    Pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuala pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa.
    ART. 8
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Bucuresti, 1 februarie 2011.  Nr. 233