Noutati ANAF Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratia 200, 205, 230

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila aduce în atenţia contribuabililor că, in Monitorul Oficial al României  nr. 72/2012 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 52/ 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Actul normativ  menţionat a aprobat modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”;
    b) 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”;
    c) 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”;
    d) 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”;
    e) 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”;
    f) 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” ;
    g) 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate”;
    h) 223 „Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”;
    i) 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;
    j) 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”;
    k) 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele  fizice”;
    l) 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele  fizice”;
    m) 260 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit” şi „Anexă la Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”;
    n) „Fişa capacităţii de cazare”.
   
    Formularele prevăzute la lit. a)-d) şi lit. j)-l) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual.
    Formularele prevăzute la lit. e)-i), lit. m) şi n) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.