Comunicat ANAF Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratia 221 privind veniturile din activitati agricole s-a modificat

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.316/11.05.2012 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.647/4.05.2012 privind modificarea Anexei nr.1 la O.P.A.N.A.F. nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
    Venitul net din activităţile agricole prevăzute la art.71 lit.a) - c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pe bază de norme de venit, în cazul în care contribuabilii nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. Aici avem în vedere următoarele activităţi:
a)    cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat.
b)    cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor
c)    exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.
În vederea stabilirii normelor de venit, persoanele fizice declară în formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, o serie de informaţii privind activitatea desfăşurată, referitoare la natura activităţii, suprafaţa cultivată, încadrarea localităţii în zona de fertilitate, etc.
    Având în vedere că veniturile realizate din activitatea de cultivare şi valorificare a florilor, legumelor şi zarzavaturilor sunt influenţate şi de tehnologia de cultură, astfel este necesar ca activităţile acestea să fie detaliate în funcţie de acest criteriu.
    În acest sens, A.N.A.F. a decis ca, în conţinutul formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, activităţile privind cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor să se detalieze în funcţie de următoarele tehnologii de cultură: sere, solarii şi sistem irigat.
    Aceste modificări se regăsesc în formularul 221 la capitolul II – Date privind activitatea desfăşurată pe surse de venit.