ANAF Braila - martie 2012

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratii fiscale de transmis in martie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii că, în luna martie 2012 trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos:

 Termen 07 martie 2012, inclusiv:

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice in mod independent sau exercită profesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna februarie 2012 şi sunt obligate să îşi modifice perioada fiscală devenind plătitori de T.V.A. lunar. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009.

Termen 12 martie 2012, inclusiv:

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817lei). Reglementare: art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr.2296/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817lei). Reglementare: art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr.262/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817lei). Reglementare: art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr.262/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 cu perioada fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de T.V.A. şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro în cursul anului calendaristic precedent şi nu au depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului. Reglementare: art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.53/2012.

Termen 15 martie 2012, inclusiv:

Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul 2011, formular 204. Reglementare: art.86 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F. nr.52/2012;

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2012. Se depune de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi veniturilor din activităţi agricole, conform art.71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Reglementare: art.82 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Termen 26 martie 2012, inclusiv:

Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101 pentru anul 2011. Reglementare: art.35 din Legea    nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F. nr.70/2012; O.G. nr.2/2012;

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;


Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii februarie  2012. Reglementare: H.G.R. nr.1397/2010;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012. Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare,  O.P.A.N.A.F.nr.3.665/2011. Atenţie : Decontul se depune şi de către contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A. conform art.152 alin.(7) din Codul Fiscal până la 10 februarie 2012;

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A., precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art.156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011;

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2012. Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012;

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2012. Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.76/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394 pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2012 de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011;

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc aferentă trimestrului următor;

Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale pentru anul în curs.

Termen 30 martie 2012, inclusiv:

Raportare anuală. Se depune de către persoanele juridice aflate în lichidare, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale M.F.P. Reglementare: O.M.F.P. nr.52/2012.