Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Fişe fiscale pentru zilieri

Conform art 9 din    Ordinul  nr. 1.930 din 28 aprilie 2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrãri reprezintã venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.    Zilierii datoreazã impozit pentru venitul realizat sub formã de remuneraţie brutã zilnicã. Impozitul se calculeazã de cãtre fiecare din beneficiarii de lucrãri prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneraţiei brute zilnice.

In  conformitate  cu   prevederile   art. 59 din Legea nr.571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la 31 decembrie 2011, informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii , aferent anului fiscal 2011  ,se cuprind în fişele fiscale.