Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Impozitarea marilor averi. Procedura de stabilire a bazei impozabile ajustate

Impozitarea marilor averi. Guvernul a aprobat procedura de stabilire a bazei impozabile ajustate. Hotărârea Guvernului 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 109^1 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Bucuresti, 17 martie 2011.
HGR 248/2011

Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate
    CAP. I
    Dispozitii comune
    ART. 1
    Verificarea situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevazuta la art. 109^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitatii drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a oricaror altor elemente relevante pentru stabilirea situatiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.
    ART. 2
    In scopul efectuarii activitatilor prevazute la art. 1, organul fiscal va proceda, in principal, la:
    a) solicitarea, in conditiile legii, de informatii de la autoritati si institutii publice;
    b) analiza tuturor informatiilor, documentelor si a altor mijloace de proba referitoare la situatia fiscala a persoanei fizice verificate;
    c) confruntarea informatiilor obtinute prin administrarea mijloacelor de proba cu cele din declaratiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificata sau, dupa caz, de platitorii de venit ori terte persoane;
    d) solicitarea, in conditiile legii, de informatii, clarificari, explicatii, documente si alte asemenea mijloace de proba de la persoana fizica verificata si/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
    e) discutarea constatarilor organului fiscal cu persoana fizica verificata si/sau cu imputernicitii acesteia;
    f) stabilirea, daca este cazul, a diferentei de baza de impozitare ajustata, prin utilizarea metodelor indirecte, prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si a obligatiilor fiscale corespunzatoare acesteia;
    g) dispunerea masurilor asiguratorii, in conditiile legii.
    ART. 3
    Perioada pentru care se determina starea de fapt fiscala a persoanei fizice verificate este perioada impozabila definita de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.
    ART. 4
    Perioada supusa verificarii este perioada de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale.
    CAP. II
    Metodele indirecte
    ART. 5
    Metodele indirecte utilizate pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt urmatoarele:
    a) metoda sursei si cheltuirii fondului;
    b) metoda fluxurilor de trezorerie;
    c) metoda patrimoniului.
    ART. 6
    (1) Selectarea metodelor indirecte pentru ajustarea bazei impozabile este de competenta organelor fiscale.
    (2) Selectarea metodelor indirecte pentru ajustarea bazei impozabile se face in functie de situatia constatata, sursele de informatii si inscrisurile identificate sau documentele obtinute.
    (3) Utilizarea metodelor indirecte se poate face individual sau combinat, in functie de complexitatea, dificultatile, sursele de informatii si de perioada verificata.
Citeste textul integral ( click aici )