Noutati legislatie cu caracter fiscal

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Legislatie fiscala


Declaratia 205

Instructiuni privind completarea si depunerea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit". [ Citeste detalii ]


Plata impozitelor scadente in decembrie

Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. [ Citeste detalii ]


Ordin de plată pentru Trezoreria Statului

Ordin 1662/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi [ Citeste detalii ]


Intructiuni de depunere si completare a formularului 394

Intructiuni de depunere si completare a formularului 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".
[ Citeste detalii ]


Declaratia 010: instructiuni de completare a formularului

Declaratia 010 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică OMFP 2706/2011). Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare. [ Citeste detalii ]


Declaratia 097: formularul de TVA la incasare a fost aprobat

Ordin 1529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“. Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Publicat in Monitorul Oficial 707 din 2012. [ Citeste detalii ]


Declaratia 099, explicatii si instructiuni de completare

Instructiuni de completare a formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaratia 099 se completează şi se depune de către [ Citeste detalii ]


Contractele incheiate cu nerezidenti trebuiesc declarate la ANAF

Potrivit acestui ordin persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine au obligatia sa inregistreze contractele/documentele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile. [ Citeste detalii ]


Bilant 2012 descarca situatii financiare anuale

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii. [ Citeste detalii ]


Raportari contabile la 30 iunie 2012

Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012.
1.1. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2012 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. [ Citeste detalii ]


Recuperarea pierderii fiscale

Începând cu 1.10.2012, pierdera fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare, se poate recupera de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, aşa cum este stipulat în proiectul de fuziune/divizare. [ Citeste detalii ]


Declaratii fiscale de transmis in luna octombrie 2012

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile aferente lunii septembrie. 2012. Reglementare: H.G.R.nr.1397/2010; O.M.F.P. nr.1045/2012 [ Citeste detalii ]


Scoaterea din evidenta TVA - Cum se procedeaza ?

Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de T.V.A. în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit [ Citeste detalii ]


Doua noi declaratii: declaratia 208 si declaratia 209

Ordin 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“.
[ Citeste detalii ]


Declaratia 600 - Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Formularul 600, „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completează şi se depune de următoarele categorii de contribuabili: [ Citeste detalii ]


Nou formular de declaratie fiscala

Ordin 874/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere şi de gestionare a „Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii“.[ descarca... ]

[ Citeste detalii ]


Declaratii fiscale iulie 2012

Declaratii fiscale pentru luna iulie 2012 cu termen de depunere pana la 25 august 2012. [ Citeste detalii ]


Declaratii fiscale iunie 2012

Declaratii fiscale pentru luna iunie 2012 cu termen de depunere pana la 25 iulie 2012. [ Citeste detalii ]


Declaratii fiscale mai 2012

Va prezentam declaratiile fiscale pentru luna mai 2012 cu termen de depunere pana la 25 iunie 2012.
[ Citeste detalii ]


Declaratia 307 - Noutati ANAF mai 2012

Ordin 640/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată“ publicat in Monitorul Oficial 316 din 11 Mai 2012. Emitent: ANAF
[ Citeste detalii ]


Declaratia 311

Ordin 418/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal“.
[ Citeste detalii ]


Indreptarea erorilor din declaratiile fiscale

Procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative [ Citeste detalii ]


Declaratia 205: Declaratii fiscale 2012

Declaratia 205: Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit (OPANAF 52/2012) Formular Declaraţia 205 se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile [ Citeste detalii ]


Bilant 2011 download program ANAF

Bilant 2011 download program ANAF. Ordin 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea bilantului pe 2011 (situaţii financiare anuale) şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. [ Citeste detalii ]


Ordin 3596/2011 - declaratia 394/2012

Ordin 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA publicat in Monitorul Oficial 927 din 28 Decembrie 2011. Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
[ Citeste detalii ]


Model de cv european

Model de cv european, model cv in romana. Descarca gratis model de cv engleza simplu de descarcat si de completat pentru angajare cu sfaturi si instructiuni de completare.

Descarca gratuit Model cv european [ Citeste detalii ]


Declaratia 070 din 2011 noua declaratie fiscala ANAF

Declaratia 070 din 2011: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
[ Citeste detalii ]


Declaratia 010 din 2011 ordin ANAF 2706/2011

Declaratia 010 din 2011 ordin ANAF 2706/2011: Formularul "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)"
[ Citeste detalii ]


Declaratia 390 modificata de ANAF prin Ordinul 3162/2011

Ordin 3162/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“ publicat in Monitorul Oficial 677 din 23 Septembrie 2011.
Emitent: ANAF [ Citeste detalii ]


Ordin 3154/2011 privind formularul de declaratie lunara a Declaratiei 112

ANAF a emis Ordinul 3154 din 19 Septembrie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ publicat in Monitorul Oficial 677 din 23 Septembrie 2011. [ Citeste detalii ]


Ordinul 2014/2011 procedura eliberare certificat de atestare fiscala

Ordinul 2014 din 19 mai 2011 (Ordinul 2014/2011) pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.
[ Citeste detalii ]


Rambursare TVA - ordin ANAF 2017/2011 cum se ramburseaza TVA

Ordin 2017/2011 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA [ Citeste detalii ]


Legea contabilitatii - Legea 82/1991 a fost modificata prin OUG 37/2011

Legea contabilitatii, Legea 82/1991 a fost modificata. Guvernul a publicat in monitorul oficial
OUG 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente. [ Citeste detalii ]


Ordin ANAF 1977/2011 modificarea unor formulare fiscale vector fiscal

Ordin ANAF 1977/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare fiscale publicat in Monitorul Oficial 282 din 21 Aprilie 2011.
[ Citeste detalii ]


Procedura de aplicare OUG 29/2011 privind esalonarea la plata a impozitelor si taxelor

Procedură de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată [ Citeste detalii ]


Legea 40/2011 de aprobare a noului cod al muncii a fost publicata in monitorul oficial

Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 - Codul muncii publicata in Monitorul Oficial 225 din 31 Martie 2011. Emitent: Parlamentul României. [ Citeste detalii ]


Ordonanţa de urgenţă 30/2011 publicata in Monitorul Oficial 205/2011

Ordonanţa de urgenţă 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
[ Citeste detalii ]


Ordonanţa de urgenţa 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

Ordonanţa de urgenţa 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. Monitorul Oficial al Romaniei 200 din 22 Martie 2011. Emitent: Guvernul României

[ Citeste detalii ]


Ordin 1765 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale

Ordin 1765 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale publicat in Monitorul Oficial 195 din 21 Martie 2011. Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

[ Citeste detalii ]


Impozitarea marilor averi. Procedura de stabilire a bazei impozabile ajustate

Impozitarea marilor averi. Guvernul a aprobat procedura de stabilire a bazei impozabile ajustate. Hotărârea Guvernului 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. [ Citeste detalii ]


Hotărâre Guvernului 150/2011 modifica norme metodologice ale codului fiscal 2011

In Monitorul Oficial 150 din 01 Martie 2011 a fost publicata Hotărâre Guvernului 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal [ Citeste detalii ]


Ordin ANAF 1752/2011 distribuire obligatii fiscale achitate in contul unic

Ordin pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui AMAF 1314/2007.
[ Citeste detalii ]


ANAF infiinteaza oficii pentru depunerea Declaraţiei 112

HGR 118/2011 privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea Declaraţiei 112 publicata in monitorul oficial 118/2011. [ Citeste detalii ]


Declaratia 200, 201, 205, 206, 250, 251 din 2011

ORDIN 233 din 1 februarie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT: ANAF, in MONITORUL OFICIAL 101 din 8 februarie 2011
[ Citeste detalii ]


Ordin 1081/2011 formulare de declaraţii fiscale informative

Ordin 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii fiscale informative (392 A si 392 B) publicat in Monitorul Oficial 103 din 09 Februarie 2011.
Emitent: ANAF

[ Citeste detalii ]


Declaratia inventar sanatate CASS se modifica

Ordin 344/2011 privind modificarea si completarea Ordinului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie-inventar privind CASS
[ Citeste detalii ]


ORDIN 858/2008 depunerea declaratiilor fiscale

ORDIN 858/2008 actualizat la 01 septembrie 2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta [ Citeste detalii ]


Ordin 2520/2010 declaratii fiscale

Ordin 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii.
[ Citeste detalii ]


Codul fiscal 2011

Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare. Text  valabil pentru anul 2011, actualizat prin mijloace informatice de ANAF.
[ Citeste detalii ]