Descarca / download Raport

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Model raport de gestiune bilant

Modelul de raport al administratorului care se anexeaza la bilantul contabil, prin care administratorul da raportul AGA.

Extras din Legea 31/1990

Art 103 (6) - In raportul de gestiune care insoteste bilantul contabil se vor arata:
motivele care au determinat dobândirea de actiuni proprii, numarul, valoarea nominala, contravaloarea actiunilor dobândite si fractiunea de capital social pe care ele o reprezinta.
Art. 111. - (1) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(2) in afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, si sa fixeze dividendul;
Art. 176. - Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.
Art. 179. - (1) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, impreuna cu raportul administratorilor si cenzorilor vor ramâne depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi cercetate de actionari.
(2) Actionarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilantul contabil, de pe raportul consiliului de administratie si al cenzorilor catre adunarea generala.

Descarca model Raport