Comunicat DGFP Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Modificarea perioadei fiscale a TVA în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri

În articolul de mai jos Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila reaminteşte contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. principalele prevederi legale referitoare la perioada fiscală a T.V.A. în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri.

Perioada fiscală a T.V.A. este reglementată de art.156 indice1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi p-ct.80 din Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin H.G.nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada fiscală este luna calendaristică.

Prin excepţie de la această prevedere, perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de schimb comunicat de B.N.R. valabil pentru data de 31.decembrie.a anului precedent, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul acestuia una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.

În situaţia în care o persoană impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică, începând cu :

- prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru.

- a treia lună a trimestrului calendaristic dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua  lună a respectivului trimestru.

Atenţie! Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă.

- prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia  lună a unui trimestru calendaristic.

Persoana impozabilă care, potrivit celor menţionate mai sus, este obligată să îşi schimbe perioada fiscală, trebuie să depună „Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092) „la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de3 la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent şi pentru anul următor.

De reţinut! Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală. În acest sens, va trebui să depună declaraţia de menţiuni până la 25.ianuarie inclusiv, în care să precizeze cifra de afaceri din anul precedent.

Baza legală:art.156 indice 1 din Codul Fiscal; O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009 privind aprobarea procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.