Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Noul model al Decontului de TVA ianuarie 2013

A fost publicat O.P.A.N.A.F. 1.790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 ” Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Noul model al Decontului de T.V.A. se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013 şi este adaptat aplicării sistemului T.V.A. la încasare, introdus prin O.G. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal şi H.G. 1.071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004.

Decontul conţine un modul cu informaţii privind baza de impozitare şi T.V.A. aferente: 
 • livrărilor de bunuri şi prestări de servicii efectuate a căror T.V.A. aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului T.V.A. la încasare.
 • achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a T.V.A. aferente, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării art.145 alin.(1indice 1) si (1indice 2) din Codul Fiscal.