ANAF Braila - februarie 2012

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Obligaţii fiscale ce se plătesc în contul unic

Direcţia generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.94/06.02.2012 a fost publicat OP ANAF nr 110/2012 pentru modificarea anexei nr.1 la  OP ANAF .nr.1.294/2007privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic. Astfel, „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01- Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, prevăzut în anexa nr.1 din O.P.A.N.A.F.nr.1,294/2007, s-a completat prin introducerea unui număr de 2 creanţe fiscale:

-            “Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent” – poziţia nr.5

-            “Impozit pe veniturile din arendă” – poziţia nr.16

 Reamintim in continuare obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic, conform O.P.A.N.A.F.nr.1.294/2007, cu modificările şi completările ulterioare:

-            impozit pe venitul din salarii

-            impozit pe veniturile din pensii

-    impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art.7, alin.(1), pct.13 indice 1 din Legea nr.571/2003       privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

-            impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil

-            impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent.

-            plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.

-            impozit pe profit datorat de persoanele juridice române, altele decât cele menţionate mai sus.

-            impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice.

-            impozit pe profit datorat de persoane juridice străine

-            impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

-            impozit pe veniturile microintreprinderilor

-            impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microintreprindere, care nu generează o persoană juridică

-            impozit la ţiţeiul din producţia internă

-            impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

-            impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

-            impozit pe veniturile din arendă

-            impozit pe veniturile dividende distribuite persoanelor fizice.

-            impozit pe veniturile din dobânzi

-            impozit pe câştigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare.

-            impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

-            impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

-            impozit pe veniturile din premii şi jocuri de noroc.

-            impozit pe veniturile din activităţi agricole

-            impozit pe veniturile din alte surse

-            impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane fizice.

-            impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane juridice

-            vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap, neîncadrate

-            vărsăminte din profitul netal regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale