Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Ordin 1081/2011 formulare de declaraţii fiscale informative

Ordin 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii fiscale informative publicat in Monitorul Oficial 103 din 09 Februarie 2011. Emitent: ANAF  ( vezi declaratii fiscale din stanga paginii )
 Avand in vedere dispozitiile art. 156^3 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    pentru a se asigura informatiile necesare determinarii bazei TVA pentru resursa proprie a Romaniei, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul....", cod 14.13.01.02/ia, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aproba modelul si continutul formularului (392 B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul....", cod 14.13.01.02/ib, prevazut in anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aproba modelul si continutul formularului (393) "Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul....", cod 14.13.01.02/v, prevazut in anexa nr. 3.
    ART. 4
    Formularele prevazute la art. 1-3 se completeaza si se depun conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 4.
    ART. 5
    Procedura de gestionare a formularelor (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul....", (392 B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul...." si (393) "Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul...." este prevazuta in anexa nr. 5.
    ART. 6
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularelor prevazute la art. 1-3 sunt prevazute in anexa nr. 6.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se utilizeaza incepand cu declaratiile aferente anului 2010, cu termen legal de depunere pana la data de 25 februarie 2011 inclusiv.
    ART. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare.
    ART. 10
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

AU MAI RAMAS 5 LUNI pana cand declaratiile fiscale electronice se vor depune obligatoriu online. Beneficiaza acum de OFERTA PROMOTIONALA A LUNII FEBRUARIE 2011 !

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar
Bucuresti, 7 februarie 2011.
Ordin 1081/2011

servicii transmitere declaratii fiscale online