Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Ordin 3596/2011 - declaratia 394/2012

Ordin 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA publicat in Monitorul Oficial 927 din 28 Decembrie 2011. Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Descarca declaratia 394/2012

 In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 53 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
    ART. 2
    In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 1, se aproba modelul si continutul formularului (394) "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national", cod MFP 14.13.01.02/f, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 3
    Formularul prevazut la art. 2 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, iar conditiile ce trebuie respectate de catre fisierul XML pentru depunerea electronica a declaratiilor sunt prevazute in anexa nr. 3.
    ART. 4
    Formularul prevazut la art. 2 se gestioneaza conform procedurii prevazute in anexa nr. 4.
    ART. 5
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 2 sunt stabilite in anexa nr. 5.
    ART. 6
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 7
    Perioada de raportare pentru formularul mentionat la art. 2 este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300), prevazuta la art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 8
    Declaratia mentionata la art. 2 se depune pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.
    ART. 9
    Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 10
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2012.
    ART. 11
    Pentru operatiunile efectuate pe teritoriul national pana la data de 31 decembrie 2011 inclusiv raman aplicabile prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.
    ART. 12
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 februarie 2012.
    ART. 13
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007