Comunicat DGFP Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Persoane fizice care realizează venituri din activitati independente - Important

Foarte important pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi din profesii libere

    Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila reaminteşte contribuabililor persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit aferent trimestrului III 2012.
    Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real sau la normă de venit din: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare, au obligaţia să plătească până la data de 25.septembrie.2012  50% din impozitul pe venit aferent anului 2012.
    De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului: contribuţia de asigurări sociale (C.A.S.-ul) în cotă de 31,3% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (C.A.S.S.-ul) în cotă de 5.5% reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului III 2012.
    Atenţie! Aceste contribuţii se plătesc atât de către contribuabilii care s-au înfiinţat după 1.iulie.2012, cât şi de către cei care erau înfiinţaţi înainte de această dată şi efectuau plăţile la Casele de Asigurări Sociale sau Casele de Asigurări Sociale de Sănătate.
    De reţinut! Contribuabilii menţionaţi mai sus plătesc impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până marţi, 25.09.2012, la trezoreria de care aparţine unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul.