Comunicat DGFP Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Persoanele care nu realizează venituri datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la Titlul IX indice 2, capitolele I – III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate.

Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe ţară – 700 lei.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru această categorie de contribuabili se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia. Plata se face la trezoreria administraţiei fiscale teritoriale la care este arondat contribuabilul.

Baza legală: O.U.G. nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.938/2011.