Comunicat presa DGFP Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Recuperarea pierderii fiscale

Reglementări în domeniul impozitului pe profit

1. Începând cu 1.10.2012, pierdera fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare, se poate recupera de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, aşa cum este stipulat în proiectul de fuziune/divizare.

Totodată, pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferat ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.2. În cazul operaţiunilor de fuziune, divizare, divizare parţială, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din două sau mai multe state membre, dacă societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală, aceasta se poate recupera de către sediul permanent al societăţii beneficiare situat în România.

3. De la 1 octombrie 2012, în cazul transferului sediului social al unei societăţi europene sau a unei societăţi cooperative europene din România în alt stat membru, în situaţia în care societatea transferată înregistrează pierdere fiscală, pierderea înregistrată se va recupera  de către sediul permanent al societăţii europene ori al societăţii cooperative europene situat în România.

Definiţii
Societatea europeană (SE) este o societate care îşi desfăşoară activitatea la nivel european, constituită pe teritoriul Comunităţii, în condiţiile şi în conformitate cu prevederile Regulamentului C.E. nr.2157/2001 privind statutul societăţii europene.
Societatea cooperativă europeană (SCE) este constituită şi funcţionează conform Regulamentului C.E. nr.1435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene.