Comunicat DGFP Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Regimul fiscal aplicat veniturilor din activităţi agricole cu regim de reţinere la sursă

În cele ce urmează Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila reaminteşte plătitorilor de venituri (unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau alte unităţi, care folosesc produsele agricole pentru utilizare ca atare) definiţi prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.190/2009, care achiziţionează de la persoane fizice sau arendaşi produse agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, că au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului pe venituri din activităţi agricole potrivit art.71 lit.d) din Codul Fiscal, în cotă de 2%, şi a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5%, din valoarea produselor livrate.

Definiţii
Unităţi specializate pentru colectare sunt unităţile în care se stochează, punându-se la păstrare în bune condiţii produsele agricole, asigurându-se integritatea principalelor calităţi ale acestora, în funcţie de diferitele utilizări tehnologice, şi menţinerea valorii lor igienice şi nutriţionale.Exemple: magazii, depozite şi silozuri.
Unităţi de procesare industrială a produselor vegetale sunt unităţi tehnologice în care produsele agricole sunt transformate prin procese ce modifică substanţial produsul iniţial în alimente sau furaje. Exemple: unităţi de procesare industrială pentru cereale pentru boabe, leguminoase boabe uscate, rădăcinoase, legume cultivate în câmp, plante industriale, furaje verzi din teren arabil, fructe.
Alte unităţi pentru utilizare ca atare sunt unităţile care achiziţionează produse agricole vegetale şi le folosesc ca furaje pentru animale. Exemple: complexele zootehnice, etc.
Produsele agricole sunt produsele agricole vegetale obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole. Exemple: cereale pentru boabe (grâu, secară, orz, ovăz, orez, porumb, etc.), leguminoase boabe uscate (mazăre boabe, năut boabe, fasole boabe, etc.), plante industriale (rapiţă, floarea-soarelui, soia boabe, in pentru ulei – seminţe, tutun, etc.), furaje verzi din teren arabil (porumb verde furajer, trifoi, lucernă, etc.), legume cultivate în câmp (varză, spanac, salată verde, pepeni, vinete, castraveţi, ardei ,dovlecel, morcovi, etc.), fructe (piersici, caise, struguri, cireşe, vişine, nuci, gutui, zmeură, mere, pere, etc.).

Obligaţii fiscale
Contribuabilii care obţin venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, datorează impozitul de 2% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate CASS – 5,5% obligaţii finale.
Atenţie! Contribuabilii prevăzuţi la art.71 lit.d)din Codul Fiscal nu datorează contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS) pentru veniturile din activităţi agricole.
Baza lunară de calcul pentru impozit şi CASS o reprezintă valoarea produselor livrate, iar obligaţia calculării, reţinerii şi virării revine plătitorului de venit.
Plătitorii de venit vor reţine şi vira impozitul şi CASS-ul până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada înscrisă în vectorul fiscal.
Declararea impozitului şi a CASS-ului se face în Declaraţia 112, secţiunea C, formular care se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.În acest caz, plătitorul de venit trebuie să deţină certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.
Începând cu obligaţiile lunii iulie, contribuabilii completează Declaraţia 112, secţiunea C, conform instrucţiunilor prevăzute în Ordinul comun al viceprimului-ministru, ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministrului Sănătăţii nr.1.045/2.084/793/2012.
Formularul 112 se depune trimestrial sau lunar în funcţie de perioada fiscală înscrisă în vectorul fiscal.

Alte precizări
Începând cu 1 septembrie 2012, plătitorii de venit nu reţin şi nu calculează CASS-ul beneficiarilor de venit care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.
De reţinut! În perioada 1 iulie – 31 august 2012, în cazul persoanelor care au realizat venituri din agricultură sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar şi nu făceau parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul a CASS a reprezentat-o o treime din salariul de bază minim brut pe ţară (233 lei = 1/3 din 700lei).
Tot de la 1.septembrie.2012, beneficiarii de venit care realizează venituri din agricultură a căror valoare este sub 700 lei şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, datorează 5,5% la valoarea produselor livrate.