Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Situatia veniturilor si cheltuielilor bugetare pe primele 9 luni ale anului 2012

În perioda 1.01 – 30.09.2012, execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de - 7,17 miliarde lei, respectiv 1,18 % din PIB faţă de -13,88 miliarde lei respectIv 2,4% din PIB realizat la aceeaşi dată a anului precedent.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 141,1 miliarde lei, reprezentând  23,2 % din PIB, au fost cu 7,2% mai mari faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,5 pp ca pondere în PIB.
Veniturile fiscale au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 9,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la taxa pe valoarea adăugată (+6,2%), accize (+8,7%), impozit pe venit (+12,3%), impozit pe profit (+6,3%). Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, datorită colectării începând cu anul 2012 a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii conform OUG nr. 77/2011.
La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+0,3 %) şi venituri nefiscale (+12,4%)
Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 38,3 miliarde lei, în creştere cu 2,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Veniturile nefiscale au crescut de asemenea, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent la bugetul de stat cu 28,5% şi la instituţiile autofinanţate 10,9%.
Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plaţilor efectuate din resurse  publice au fost de 5,0 miliarde lei, în creştere cu 41,4% la bugetul de stat şi cu 22,4% la bugetele locale, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 148,3 miliarde lei, reprezentând 24,4% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 1,9% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 0,7 pp.
S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 30,5%, dobânzi cu 25,6%, bunuri şi servicii cu 7,3%.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut la administraţiile locale precum şi la fondul naţional de sănătate ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.
Cheltuielile de personal au crescut cu 4,3%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea înregistrându-se, în principal, datorită majorării cu 8% a salariilor personalului bugetar care se reflectă în buget începând cu luna iulie 2012.  De asemenea, în luna ianuarie la bugetul de stat ca urmare  a faptului că începând cu luna februarie 2011 este inclusă majorarea de 15% acordată personalului bugetar şi plăţile aferente contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatorii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Cheltuielile  pentru   investiţii  care  includ  cheltuielile  de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 22,2 miliarde lei (3,6% din PIB), crescând în termeni nominali cu 3,0%  faţă de aceeaşi perioadă a anului  precedent.