Noutati despre obligatiile fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Stiri si noutati fiscale


Model raport de gestiune bilant

Modelul de raport al administratorului care se anexeaza la bilantul contabil, prin care administratorul da raportul AGA.
[ Citeste detalii ]


Legatura intre pasaport si Codul Fiscal

Se pare ca singura legatura intre actele si documentele necesare pentru pasaport si Codul Fiscal o constituie declaratia de avere ale angajatilor serviciului pasapoarte.
[ Citeste detalii ]


Declaratii fiscale februarie 2013

Termen 7 februarie 2013, inclusiv: Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. [ Citeste detalii ]


Declaratii fiscale ianuarie 2013

Descarca formulare de declaratii fiscale afarente lunii Ianuarie 2013 ce se depun in februarie 2013: [ Citeste detalii ]


Impozitul pe reprezentanţă 2013

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană juridică străină, care are o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România, are obligaţia de a plăti un impozit anual. [ Citeste detalii ]


Luna decembrie 2012

In luna decembrie 2012 firmele trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos: [ Citeste detalii ]


Deconturile TVA nedepuse se pot depune pana pe 10 decembrie 2012

Pentru a asigura o cât mai mare acurateţe a datelor înscrise în registru, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de declarare a TVA pentru toată perioada octombrie 2011 - septembrie 2012, sunt rugate să depună până la data de 10 decembrie 2012 deconturile de TVA (formular 300) restante. [ Citeste detalii ]


Noul model al Decontului de TVA ianuarie 2013

Noul model al Decontului de TVA se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013 şi este adaptat aplicării sistemului T.V.A. la încasare, [ Citeste detalii ]


Regimul fiscal aplicat veniturilor din activităţi agricole cu regim de reţinere la sursă

Plătitorii de venituri (unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau alte unităţi, care folosesc produsele agricole pentru utilizare ca atare) definiţi prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.190/2009, care achiziţionează de la persoane fizice sau arendaşi produse agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, că au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului pe venituri din activităţi agricole potrivit art.71 lit.d) din Codul Fiscal, în cotă de 2%, şi a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5%, din valoarea produselor livrate. [ Citeste detalii ]


Portalul ANAF va fi indisponibil in perioada 9-12 noiembrie 2012

Datorită unor lucrări ce se impun în vederea finalizării procesului de upgrade al echipamentelor de tip server şi stocare ale ANAF, din cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de procesare şi stocare din Centrul de Date Primar [ Citeste detalii ]


Modificarea perioadei fiscale a TVA în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri

În articolul de mai jos Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila reaminteşte contribuabililor persoane impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. principalele prevederi legale referitoare la perioada fiscală a T.V.A. în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri. [ Citeste detalii ]


Persoanele fizice datorează CASS şi pentru alte categorii de venituri

Persoanele care obţin venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de noroc, operaţiunea de fiducie şi din alte surse au calitatea de contribuabil în sistemul de asigurări sociale de sănătate. [ Citeste detalii ]


Obligatii declarative ale firmelor in noiembrie 2012

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii octombrie 2012. [ Citeste detalii ]


Restituirea taxei auto de poluare 2012

Contribuabilii care au achitat, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr.9/ 2012 şi data intrării în vigoare a Ordonanţe de urgenţă a Guvernului nr.1/ 2012, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule rulate ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate în România şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării. [ Citeste detalii ]


Situatia veniturilor si cheltuielilor bugetare pe primele 9 luni ale anului 2012

În perioda 1.01 – 30.09.2012, execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de - 7,17 miliarde lei, respectiv 1,18 % din PIB faţă de -13,88 miliarde lei respectIv 2,4% din PIB realizat la aceeaşi dată a anului precedent. [ Citeste detalii ]


Cum si cand platesc impozit pe profit cei care cultiva cartofi ?

Potrivit legii 177/2012 pentru modificarea art.34 alin.(5), lit.b) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, începând cu 21.10.2012, data intrării în vigoare, noul act normativ include, în categoria contribuabililor care au obligaţia de a declara şi a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, şi pe cei care obţin venituri majoritare din cultura cartofului.
[ Citeste detalii ]


Cum se extrage (scoate) TVA din pretul total cu TVA

Ai pretul total cu TVA si vrei sa stii cum se extrage (scoate) TVA din acest pret final? Nimic mai simplu decat putina matematica
[ Citeste detalii ]


25 octombrie ultima zi de depunere a declaratiei 097

25 octombrie 2012 inclusiv, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să completeze şi să depună la organul fiscal competent formularul 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea sistemului T.V.A. la încasare”. Au obligaţia depunerii formularului 097
[ Citeste detalii ]


Persoanele care nu realizează venituri datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la Titlul IX indice 2, capitolele I – III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate. [ Citeste detalii ]


Începând cu 01.11.2012 se modifică ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale

Incepând cu data de 1 noiembrie 2012, prin excepţie de la regulă, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. [ Citeste detalii ]


Certificarea declaratiilor fiscale de consultanti fiscali amanata

Potrivit art. 83 din OG 92/2003 (Codul de procedura fiscala): Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditare.
[ Citeste detalii ]


Declararea câştigurilor din transferul titlurilor de valoare

Obligaţiile declarative ale contribuabililor persoane fizice care au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare în trimestrul III 2012. Contribuabilii persoane fizice care au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise [ Citeste detalii ]


Corectarea declaratiei 112

Prin Ordinul comun al ministrului Finanţelor Publice 1045/31.07.2012, al ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 2084/06.08.2012, al ministrului Sănătăţii 793/08.08.2012, pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, a fost aprobat un nou model al Declaraţiei 112. [ Citeste detalii ]


Noi reglementări privind facturile fiscale de la 1 ianuarie 2013

în Monitorul Oficial al României, Partea I, 621/29.08.2012 a fost publicată O.G. nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. În cele ce urmează prezentăm principalele prevederi referitoare la regimul facturilor fiscale, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013 [ Citeste detalii ]


Persoane fizice care realizează venituri din activitati independente - Important

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real sau la normă de venit din: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia [ Citeste detalii ]


ANAF rambursează în luna septembrie TVA in suma de 1061 mil. lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna septembrie suma de 1.061,0 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 septembrie 2012. [ Citeste detalii ]


Declaraţii fiscale privind contribuţiile sociale

In contextul transferării competenţei de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, începând cu 1.iulie.2012, de la casele de asigurări sociale la A.N.A.F., în baza prevederilor O.U.G. nr.125/2011 privind modificarea Codului Fiscal [ Citeste detalii ]


Obligaţii declarative cu termen luna iulie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii că, în luna iulie 2012 trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos: [ Citeste detalii ]


Noutăţi privind Declaraţia 209

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supusă impozitului pe venit, conform legii. [ Citeste detalii ]


Raportări contabile la 30 iunie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.427/27.06.2012 a fost publicat Ordinul nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici. [ Citeste detalii ]


Noutati ANAF iunie 2012: Modificari Codul Fiscal 2012

Nu sunt deductibile, 50% din cheltuielile aferentevehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg.şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. [ Citeste detalii ]


ANAF: Noutati privind inregistrarea fiscala 2012

Organul fiscal competent efectuează înregistrarea fiscală din oficiu pe baza constatărilor proprii sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale. In cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu are la bază constatări proprii ale organelor de administrare fiscală sau solicitări ale altor autorităţi care administrează creanţe fiscale, organul fiscal competent transmite contribuabililor în cauză notificări privind înregistrarea fiscală din oficiu care se comunică acestora potrivit art.44 din Codul de Procedură Fiscală.

[ Citeste detalii ]


29 mai 2012 termenul limita de depunere a situatiilor financiare anuale

Au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate. Situaţiile financiare anuale la 31.12.2011 întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40 [ Citeste detalii ]


Declaratia 221 privind veniturile din activitati agricole s-a modificat

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.316/11.05.2012 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.647/4.05.2012 privind modificarea Anexei nr.1 la O.P.A.N.A.F. nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. [ Citeste detalii ]


Declaratia 200 si 201: termen transmitere 2012

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că data de 25 mai 2012, reprezintă termenul limită de depunere a declaraţiilor aferente veniturilor realizate în anul 2011, respectiv:

[ Citeste detalii ]


29 mai 2012 termen limita de depunere a bilantului contabil

Siteul decalaratii-fiscale.ro anunta firmele din Romania ca termenul de depunere a situatiilor financiare anuale (transmitere bilant contabil) expira la data de 29 mai 2012. Fata de anii precedenti, aveti posibilitatea de a transmite/depune online bilantul contabil.
[ Citeste detalii ]


Intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la institutiile publice

În atenţia instituţiilor publice : întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări lunare [ Citeste detalii ]


ANAF se reorganizeaza radical

ANAF va trece printr-o ampla reorganizare, mai profunda decat in Bulgaria, care va cumprinde atat optimizarea numarului de administratii fiscale, cat si intreg sistemul IT, pe baza unei evaluari a Bancii Mondiale, care va propune si masurile. [ Citeste detalii ]


Scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila prezintă principalele prevederi privind procedura de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A., prevăzută la art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. [ Citeste detalii ]


Servicii personal salarizare Braila

Servicii complete personal salarizare in Braila la un inalt nivel calitativ: Calcul salarii,
redactare contracte de munca, redactare acte aditionale contract individual de munca, redactare decizii incetare a activitatii, adeverinte salariati, declaratia 112, completare revisal, intocmire fisa postului sau regulament de ordine interioara.
[ Citeste detalii ]


Situatii financiare persoane juridice fara scop lucrativ

Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art.1, alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31.decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin O.M.E.F.nr.1.969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de M.F.P. pentru acestea. [ Citeste detalii ]


Declaratii fiscale care se depun in aprilie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii că, în luna aprilie 2012 trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos: [ Citeste detalii ]


Cum se anuleaza/revoca semnatura electronica

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii, deţinători de certificate digitale pentru semnătura electronică, despre procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere online.

[ Citeste detalii ]


Cine depune declaratia 311

Formularul 311 se utilizează la declararea sumei reprezentând T.V.A., de plată la bugetul de stat, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A.a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.(a) – e) din Codul Fiscal şi care au efectuat, în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări de bunuri/prestări de servicii, respectiv achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata T.V.A. [ Citeste detalii ]


Cum se reduc penalitatile de intarziere ?

ANAF Brăila reaminteşte contribuabililor interesaţi facilităţile acordate potrivit prevederilor O.G.nr.30/2011 şi O.M.F.P. nr.2.604/2011, pentru obligaţiile fiscale restante la 31.08.2011, ce vor fi stinse prin plată sau compensate până la 30.iunie.2012. [ Citeste detalii ]


Pana cand trebuie platit impozitul pe venit 2012 ?

Contribuabilii persoane fizice organizaţi ca: persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, [ Citeste detalii ]


Cum se impun veniturile din arendare in 2012

Incepand cu data de 1.ianuarie.2012, contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, au obligatia înregistrarii contractelor de arenda/rapoartelor juridice la organul fiscal [ Citeste detalii ]


Plata impozitului pe profit pentru anul fiscal 2011

Potrivit legislatiei fiscale în vigoare, pâna la 26.martie 2012 au obligatia sa depuna Declaratia privind impozitul pe profit si sa plateasca impozitul pe profit pentru anul 2011 [ Citeste detalii ]


Declaratii fiscale de transmis in martie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii că, în luna martie 2012 trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos: [ Citeste detalii ]


Plati anticipate impozit profit 2012

Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea  plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual [ Citeste detalii ]


Fişe fiscale pentru zilieri

Conform art 9 din    Ordinul  nr. 1.930 din 28 aprilie 2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, [ Citeste detalii ]


Obligaţii fiscale ce se plătesc în contul unic

Direcţia generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.94/06.02.2012 a fost publicat OP ANAF nr 110/2012 pentru modificarea anexei nr.1 la  OP ANAF .nr.1.294/2007 [ Citeste detalii ]


Declaratia 392 in 2012

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri [ Citeste detalii ]


Modificare declaraţie 101

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor că a fost emis O.P.A.N.A.F. nr.155/14.02.2012 pentru modificarea O.P.A.N.A.F. nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului [ Citeste detalii ]


Certificat pentru spaţiul cu destinaţia de sediu social

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.99/08.02.2012, a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.108/2012 [ Citeste detalii ]


Declararea impozitului reţinut de la nerezidenţi

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii interesaţi că, potrivit art.119 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu [ Citeste detalii ]


Declaratia 200, 205, 230

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila aduce în atenţia contribuabililor că, in Monitorul Oficial al României  nr. 72/2012 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 52/ 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. [ Citeste detalii ]


ANAF Judetene

ANAF: Sedii judetene si date de contact
[ Citeste detalii ]


394 Declaratia actualizata ianuarie 2012

Declaratia 394 download declaratii actualizate Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" conform OPANAF 3596/2011 publicat în MO 927/28.12.2011 - utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012 [ Citeste detalii ]


112 Declaratia actualizata 31.01.2012

Declaratia 112 download 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1397/2010 - valabil din ianuarie 2012- publicat în data de 31.01.2012
[ Citeste detalii ]